ទំនាក់ទំនង

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ

ផ្ទះលេខ ១៥៨JKLM ផ្លូវជាតិលេខ ៦អា សង្កាត់ជ្រោយចង្វា ខណ្ឌជ្រោយចង្វា រាជធានីភ្នំពេញ
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ៖ (855) 12 631 368, (855) 81 313 668, (855) 99 719 775
អ៊ីមែល៖ info@aii.edu.kh, info@mjqeducation.edu.kh
គេហទំព័រ៖
www.aiiccv.edu.kh
www.aii.edu.kh
www.mjqeducation.edu.kh

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង