មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសភាសាតាមបទដ្ឋានអាមេរិកាំង។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សា ភាសាអង់គ្លេស ចិន និងភាសាថៃជាច្រើនកម្រិត ហើយក៏មានវគ្គរៀនត្រៀមប្រឡង TOEFL ផងដែរ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់វ័យ។

ព័ត៌មាន

នេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញបរិវេណសាលា

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង

ព្រឹត្តិការណ៍ជិតមកដល់

No event found!

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ

សាខាជ្រោយចង្វារ គឺជាសាខាទី៦ដែលបានចាប់បើកឡើងដើម្បីបំពេញនូវម្រូវការនៃការអប់រំដែលមានគុណភាពដល់មាតាបិតាដែលមានជីវភាពមធ្យម និងធូរធានៅតំបន់ជាយក្រុង។
មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារមានអគារកម្ពស់៨ជាន់ ដែលមានទំហំ ៤៤៤.១៦ មែត្រការ៉េ និងអាចផ្ទុកសិស្សានុសិស្សបាន១២៥០នាក់